Στοιχεία επικοινωνίας

EL-PHARM Α.Ε.
Αίμωνος 65-67, ΤΚ 104 42
Ακ. Πλάτωνος
Τηλ.: 210 5229009
Fax: 210 5227553
E-mail: info@el-pharm.gr