Η Ποιότητα

Η ποιότητα είναι ο άλλος βασικός άξονας της επιτυχημένης επιχειρηματικής μας στρατηγικής. Η υψηλή τεχνολογία, η συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού, η δυναμική οργάνωση και οι υποδομές μας, εξασφαλίζουν συνεχώς υπηρεσίες υψηλού επιπέδου της El Pharm προς το δίκτυο των πελατών της. Ο άρτιος επαγγελματικός προσανατολισμός και η πολυετής εμπειρία μας στον κλάδο των φαρμάκων εμπλουτίζουν συνεχώς τις εμπειρίες μας και προσθέτουν αξίες στις μακροχρόνιες σχέσεις με τους 250 προμηθευτές μας, τα 400 φαρμακεία πελάτες μας και τους δεκάδες εξωτερικούς συνεργάτες μας.

Οι άνθρωποι της El Pharm είναι 28 πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΑΤΕΙ και 30 απόφοιτοι Μέσης Εκπαίδευσης. Στους πτυχιούχους συμπεριλαμβάνονται 2 φαρμακοποιοί και 1 χημικός. Ακόμη μία μεγάλη διαφορά σε σχέση με τους άλλες μεγάλες φαρμακαποθήκες του κλάδου μας..

Η ποιότητα των αξιών μας χαρακτηρίζουν την εταιρία μας


Συστήματα Εγγύησης Ποιότητας

Η El Pharm λειτουργεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΕΟΦ και τους Κανόνες Καλής Πρακτικής Διανομών ( Good Distribution Practice) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Χρησιμοποιεί σύγχρονο μηχανογραφικό σύστημα ERP, ενώ κάθε προϊόν που διακινείται στους αποθηκευτικούς μας χώρους (INPUT-OUTPUT), ελέγχεται από σύγχρονο σύστημα scanners.

Ποιότητα που πιστοποιείται και αποδεικνύεται στη πράξη


Μπορείτε να κατεβάσετε την Άδεια Χονδρικής Πώλησης της εταιρείας μας εδώ.

Μπορείτε να κατεβάσετε την Βεβαίωση Υπουργικής Απόφασης ΔΥ8Δ/Γ.Π. ΟΙΚ/1348/2004 εδώ.

Μπορείτε να κατεβάσετε το Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 της εταιρείας μας εδώ.